Ugra-Samotlor

0

-

3

Zenit Sankt-Peterburg

- 4
 
9
06/10/2018
17.00.00 .  
Novosibirsk
:

 

1 17 11-25
2 22 19-25
3 26 25-27
1.05 55-77
Ugra-Samotlor
 Merman E.R.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Kovalikov Igor 1 2 * -1 6 1
2 Platonov Alexandr (L) * * * -1 15 1 40% 27%
3 Tsepkov Uriu * * 3 -3 1 1 6 1 1 3 50%
4 Chivel Vladimir 6 1 6 3 -2 9 3 4 2 50% 1
5 Nezhelsky Artem
6 Kirilov Ilya * -1 2 1 50% 50%
7 Novgorodov Maksim * 2
8 Sinitsa Uriu * 1 -1 7 1
9 Popleteev Alexandr 2 3 2 11 4 +2 12 3 2 13 2 69% 23% 21 1 2 9 43%
13 Kosmin Maksim 3 4 3 4 2 -2 9 1 1 5 1 3 60% 1
17 Militskyi Alexandr 5 6 5 5 2 -4 6 28 4 32% 7% 15 3 1 4 27% 1
19 Litvinenko Nazar 4 5 4 8 3 -2 7 2 23 4 3 7 30% 1
34 11 -15 57 12 2 61 8 41% 16% 74 10 7 28 38% 4
. % % %
1 6 1 4 12 4 20 4 45% 20% 22 3 4 6 27% 1
2 10 1 8 19 4 21 2 33% 19% 26 4 3 10 38% 1
3 2 12 2 9 26 4 2 20 2 45% 10% 26 3 12 46% 2
Zenit Sankt-Peterburg
 Klimkin Alexandr
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Chervyakov Sergei 1 5 5 7 3 +3 9 1 7 6 86% 1
2 Zelenkov Artem (L)
3 Pankov Pavel
4 Antipkin Sergey 2 6 6 2 2 -3 13 5 1 1 1 1
5 Pirainen Sergey 3 3 9 1 +5 7 18 2 1 9 50%
6 Sivozhelez Evgeniy 6 1 1 15 10 +4 10 3 1 12 1 58% 33% 29 4 1 12 41% 2
7 Makarenko Dmytriy 4 4 4 1 -3 9 1 1 13 1 77% 54% 9 1 3 33%
9 Grozer Gyorgy 5 7 3 +6 1 1 7 5 71% 2
10 Krivitchenko Semen (L) * * * 15 47% 33%
11 Ashchev Andrey (C) 4 1 1 +1 8 1 1 2
15 Kamejo Oreol
17 Safonov Aleksei 2 2 5 2 +1 11 1 2 5 2 40% 1
18 Volkov Alexandr
20 Divish Lukash 3 3 3 7 2 2 3 67% 67% 2 1 1 50%
53 26 +14 75 14 8 45 2 58% 40% 80 6 4 38 48% 7
. % % %
1 4 10 4 7 24 4 4 8 38% 25% 20 1 10 50% 4
2 2 11 3 9 25 4 2 15 80% 67% 27 3 1 11 41% 3
3 2 17 8 26 6 2 22 2 50% 27% 33 3 2 17 52%
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007