Lokomotiv Novosibirsk

2

-

3

Zenit-Sankt-Peterburg

Cup of Russia - 07 First stage
 
07
03/10/2018
19.30.00 . SKK Sever 
Novosibirsk
:

 

1 19 15-25
2 21 18-25
3 24 25-21
4 25 25-21
5 21 12-15
1.50 95-107
Lokomotiv Novosibirsk
 Petrov G.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Martinuk Roman (L) * * * * * -3 32 3 59% 31%
2 Kostadinov Slavi
3 Apalikov Nikolay 2 1 2 1 1 -4 8 2 1 1 1 1
4 Zakharov Pavel * 1
5 Sapozhkov Maxim * 6 5 5 5 10 1 1 11 3 1 5 45%
6 Pavlov Nikolay 6 5 * * 2 1 -6 7 1 14 3 4 2 14%
7 Smolyar Artem 5 4 5 4 4 9 2 -1 15 4 1 9 7 78% 2
8 Savin Sergei 1 6 1 6 6 18 6 -2 9 6 21 2 48% 19% 32 4 5 12 38% 6
10 Shulgin Maxim 3 2 3 2 2 2 2 -5 16 3 1 1 2
12 Ermakov Artyom (L)
13 Tkachyov Alexandr * 1 1 6 3 +4 13 1 7 2 4 57% 1
14 Brazhnyuk Yuriy
18 Rodichev Alexey 4 3 4 3 3 17 8 +6 17 4 1 27 2 30% 7% 30 1 16 53%
60 23 -11 96 21 2 83 7 45% 19% 105 14 11 46 44% 12
. % % %
1 8 1 6 15 6 20 1 45% 25% 26 5 4 8 31% 1
2 5 3 10 19 3 18 4 33% 11% 16 2 2 5 31% 3
3 14 2 9 24 6 15 53% 20% 22 2 1 14 64% 2
4 2 12 4 7 25 6 2 17 1 59% 29% 24 4 1 12 50% 4
5 7 2 3 13 13 1 31% 8% 17 1 3 7 41% 2
Zenit-Sankt-Peterburg
 Klimkin A.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Chervyakov Sergey * 5 5 1 -6 3 1 1 3 1 1 1
2 Zelenkov Artem (L) * * * * * 27 59% 30%
3 Pankov Pavel 6 6 6 6 6 4 +2 14 3 1 3 1 1 33% 4
4 Antipkin Sergey * 6 -2 5 1
5 Piraynen Sergey * 3 3 3 12 3 +5 12 1 1 23 2 3 10 43% 1
6 Sivozhelez Evgeny * * * -2 5 2
7 Makarenko Dmitry
9 Grozer Gyorgy 3 3 12 7 +9 15 2 4 9 1 8 89%
10 Krivitchenko Semen (L)
11 Ashchev Andrey (C) 2 2 2 2 2 12 5 +3 12 2 2 100% 11 8 73% 4
15 Kamejo Oreol 4 4 4 4 4 13 5 13 6 11 64% 36% 30 4 3 12 40% 1
17 Safonov Aleksey
18 Volkov Aleksandr 5 5 5 2 -2 7 2 6 1 1 2 33%
20 Divish Lukash 1 1 1 1 1 11 7 +4 20 3 1 33 2 48% 24% 20 2 10 50%
69 31 +11 106 23 7 74 2 55% 27% 105 8 12 51 49% 11
. % % %
1 1 9 4 11 25 5 1 9 67% 33% 15 1 9 60% 4
2 4 14 2 5 24 6 4 16 75% 31% 24 3 3 14 58% 2
3 10 1 10 22 7 17 53% 29% 21 1 2 10 48% 1
4 1 8 1 11 21 4 1 19 2 42% 26% 24 2 4 8 33% 1
5 1 10 3 1 14 1 1 13 46% 15% 21 2 2 10 48% 3
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007