Lokomotiv Novosibirsk

3

-

1

Universitet Barnaul

Cup of Russia - 08 First stage
 
08
04/10/2018
19.30.00 . SKK Sever 
Novosibirsk
:

 

1 24 21-25
2 27 25-22
3 26 25-21
4 21 25-15
1.38 96-83
Lokomotiv Novosibirsk
 Petrov G.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Martinuk Roman (L) *
2 Kostadinov Slavi
3 Apalikov Nikolay
4 Zakharov Pavel 4 1 1 1 12 5 +3 19 1 30 5 43% 17% 19 1 1 9 47% 2
5 Sapozhkov Maxim 3 3 3 3 17 7 +9 17 3 27 4 1 13 48% 4
6 Pavlov Nikolay
7 Smolyar Artem 2 5 5 5 10 6 +3 14 1 2 11 2 5 45% 3
8 Savin Sergei
10 Shulgin Maxim 6 6 6 6 -7 10 1 2 1 1
12 Ermakov Artyom (L) * * * * 21 48% 19%
13 Tkachyov Alexandr 5 2 2 2 9 2 +5 17 1 1 9 7 78% 1
14 Brazhnyuk Yuriy
18 Rodichev Alexey 1 4 4 4 21 11 +12 18 2 4 18 1 39% 11% 32 1 2 16 50% 1
20 Kurkaev Iliyas
69 31 +25 95 8 8 69 6 43% 16% 100 7 7 50 50% 11
. % % %
1 1 13 1 6 21 2 1 21 43% 19% 24 4 2 13 54% 1
2 3 13 5 4 25 3 3 21 2 33% 10% 30 3 13 43% 5
3 3 12 1 9 24 2 3 18 3 39% 6% 24 3 12 50% 1
4 1 12 4 8 25 1 1 9 1 78% 44% 22 2 12 55% 4
Universitet Barnaul
 Voronkov I.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Nenashev Maxim * 3 4 +1 4 1 6 33% 6 2 4 67%
2 Poroshin Konstantin 3 4 3 4 14 6 +3 14 2 3 15 1 1 7 47% 4
3 Bykovskiy Iliya 6 1 6 1 8 1 8 2 13 1 8 62%
4 Gorbachev Denis 2 3 2 5 2 -3 12 29 4 52% 21% 10 1 2 3 30% 2
5 Karpenko Alexey 5 6 5 6 15 7 +6 9 1 10 2 40% 30% 29 3 14 48% 1
6 Voronkov Nikita (L) * * * * -2 39 2 33% 10%
7 Spirin Vladislav * 1
11 Karpinskiy Evgeniy 4 5 4 5 11 3 -2 21 4 2 23 1 5 9 39%
13 Serdcev Igor
15 Kosyak Igor 1 2 1 2 5 2 -3 13 4 1 7 2 4 57%
16 Verigin Ivan * * 2 +1 2 1 3 100% 2 2 100%
64 21 +1 84 15 6 87 8 43% 15% 105 8 11 51 49% 7
. % % %
1 17 2 6 25 4 19 1 53% 16% 25 2 1 17 68% 2
2 2 13 3 4 22 1 2 22 3 45% 5% 32 2 5 13 41% 3
3 3 11 7 22 4 3 22 3 41% 32% 22 2 1 11 50%
4 1 10 2 2 15 6 1 24 1 33% 8% 26 2 4 10 38% 2
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007