"Lokomotiv" Novosibirsk

3

-

1

"Gazprom-Ugra" Surgut

-
 
06/05/2017
16.00.00 .  
Moscow
:

 

1 37 29-31
2 25 25-17
3 23 25-14
4 28 25-22
1.53 104-84
"Lokomotiv" Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Shoji Erik (L) * * * * 21 57% 48%
2 Divish Lukash 3 3 3 3 7 2 -6 14 5 22 3 50% 27% 16 1 2 6 38% 1
3 Belogortcev Maksim (L)
4 Bannov Evgenii * * * 1 1
5 Tarasov Vyacheslav * 1
6 Pavlov Nikolay 5 5 5 5 17 7 +9 12 30 1 6 15 50% 2
7 Shoji Kawika 2 2 3 +2 6 1 1 100% 100% 2 2 100% 1
8 Savin Sergei 6 6 6 6 24 7 +12 14 5 3 23 1 52% 22% 30 2 2 21 70%
9 Eremin Stanislav * * * * -1 8 3 33% 33% 1 1
10 Chervyakov Sergey
13 Samoylenko Aleksey 1 1 1 1 8 4 +1 14 1 10 7 70% 1
17 Golubev Valentin * * * 2 50% 50%
18 Lukyanenko Ivan * 2 2 1 1 -6 11 5 1
20 Kurkaev Ilias 4 4 4 4 18 9 +8 22 3 4 13 1 10 77% 4
78 30 +19 103 20 7 72 4 53% 33% 103 5 11 61 59% 10
. % % %
1 1 18 3 7 29 8 1 27 3 63% 37% 35 3 5 18 51% 3
2 2 15 3 5 25 4 2 15 1 47% 33% 19 1 15 79% 3
3 3 14 1 7 24 3 3 12 33% 25% 21 1 14 67% 1
4 1 14 3 7 25 5 1 18 56% 33% 28 2 4 14 50% 3
"Gazprom-Ugra" Surgut
 Khabibullin R.T.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Babeshin Alexey *
6 Brdzhovich Aleksa (C) 2 3 2 2 2 2 -5 20 3 1 2 1
7 Krsmanovich Petar 4 5 4 4 11 5 -2 14 2 1 13 1 4 6 46% 4
8 Chefranov Alexander 5 6 5 5 15 5 12 5 1 28 5 1 11 39% 3
10 Ursov Kirill 3 4 3 3 10 13 1 26 2 50% 15% 25 2 3 10 40%
11 Beskrovniy Nikolay
12 Andreev Evgenii (L) * * * * -1 20 1 50% 35%
13 Nosenko Vasiliy * *
15 Fazulov Vasil (L)
16 Semyshev Anton 6 1 6 6 10 1 -1 9 1 30 3 43% 23% 19 3 2 10 53%
17 Safonov Aleksei 1 2 1 1 7 2 +3 15 1 1 5 3 60% 3
19 Askerov Ruslan * * 2 2 7 1 14% 4 1 2 50%
57 15 -6 85 13 4 83 7 45% 22% 96 12 10 42 44% 11
. % % %
1 3 12 5 11 31 4 3 21 1 57% 29% 30 2 3 12 40% 5
2 1 9 1 6 17 2 1 21 2 38% 10% 19 3 3 9 47% 1
3 10 1 3 15 3 21 3 29% 14% 24 4 1 10 42% 1
4 11 4 7 22 4 20 1 55% 35% 23 3 3 11 48% 4
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007