"Lokomotiv" Novosibirsk

3

-

1

"Gazprom-Ugra" Surgut

Championship of Russia - 18 tur
 
05/02/2017
17.30.00 .  
Novosibirsk
: . .

 

1 31 25-23
2 33 25-23
3 31 23-25
4 29 25-22
2.04 98-93
"Lokomotiv" Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Shoji Erik (L) * * * * 14 79% 57%
2 Divish Lukash (C) 1 1 1 7 2 -1 14 3 24 2 50% 21% 15 1 1 7 47%
3 Belogortcev Maksim
4 Bannov Evgenii * * * 2 1 -3 1 1 4 3 1 25% 1
5 Tarasov Vyacheslav * * -1 3 1
6 Pavlov Nikolay 3 3 3 3 10 2 +2 14 39 5 3 10 26%
7 Shoji Kawika * 6 1 1 -1 6 1 2 1 1
8 Savin Sergei 4 4 4 4 25 5 +12 16 5 2 33 1 42% 15% 41 2 3 23 56%
9 Eremin Stanislav * * 1 * 2 1 -1 9 1 15 60% 40% 9 1 1 11% 1
10 Chervyakov Sergey 5 5 5 5 9 2 +5 9 1 8 1 3 38% 6
13 Samoylenko Aleksey
17 Golubev Valentin (L)
18 Lukyanenko Ivan 6 6 6 -2 7 2
20 Kurkaev Ilias 2 2 2 2 17 7 +10 17 5 1 18 1 12 67% 4
73 21 +20 96 20 3 86 3 53% 28% 136 9 13 57 42% 13
. % % %
1 13 5 7 24 2 23 2 52% 35% 38 3 5 13 34% 5
2 2 16 2 5 25 4 2 20 45% 20% 32 2 1 16 50% 2
3 12 3 8 22 4 22 1 64% 36% 34 2 4 12 35% 3
4 1 16 3 5 25 10 1 21 52% 19% 32 2 3 16 50% 3
"Gazprom-Ugra" Surgut
 Khabibullin R.T.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Babeshin Alexey
6 Brdzhovich Aleksa 1 2 1 2 4 2 16 2 3 2 67% 2
7 Krsmanovich Petar 3 4 3 4 9 1 +3 16 2 100% 100% 15 2 3 8 53% 1
8 Chefranov Alexander
10 Ursov Kirill * 1 +1 1 1
11 Beskrovniy Nikolay * *
12 Andreev Evgenii (L) * * * * -1 34 1 41% 15%
13 Nosenko Vasiliy
15 Fazulov Vasil (L)
16 Semyshev Anton 2 3 2 3 3 2 -7 18 3 28 2 43% 25% 17 1 3 3 18%
17 Safonov Aleksei 6 1 6 1 13 6 +6 13 1 7 1 5 71% 7
18 Rodichev Alexey (C) 5 6 5 6 11 4 -1 16 1 1 11 73% 64% 33 6 4 10 30%
19 Askerov Ruslan 4 5 4 5 22 8 +11 15 2 1 44 5 3 19 43% 2
63 23 +12 94 8 3 76 3 47% 28% 119 15 13 47 39% 13
. % % %
1 2 11 5 5 24 1 2 22 41% 32% 34 6 5 11 32% 5
2 16 1 6 23 3 21 2 43% 24% 31 2 2 16 52% 1
3 1 13 4 7 25 3 1 18 61% 33% 34 4 3 13 38% 4
4 7 3 12 22 1 15 1 47% 20% 20 3 3 7 35% 3
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007