"Gazprom-Ugra" Surgut

0

-

3

"Zenit" Kazan

Championship of Russia -
 
13/01/2018
18.00.00 .  
Surgut
: ., .

 

1 22 10-25
2 24 17-25
3 27 19-25
1.13 46-75
"Gazprom-Ugra" Surgut
 Khabibullin R.T.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Platonov Alexandr 1 -3 3 67% 3 3
3 Ignat'ev Denis * -1 1 1
4 Beskrovniy Nikolay * * * -1 1
5 Glivenko Bogdan * 3 * 6 2 -4 5 3 17 5 1 6 35%
7 Krsmanovich Petar 5 5 5 5 1 -3 5 1 10 2 4 40% 1
8 Chefranov Alexander 3 * 3 3 -3 3 11 1 3 3 27%
9 Troinin Maxim
10 Ursov Kirill (C) * 1 1 4 1 9 1 22 73% 36% 11 1 3 3 27%
11 Ivanov Vladimir * 4 -3 1 4 25% 25% 3 2
12 Andreev Evgeniy (L) * * -3 13 3 23% 15%
14 Belica Goran 4 * 4 8 2 -1 7 1 1 17 1 41% 18% 12 2 2 6 50% 1
17 Safonov Aleksei 2 2 2 6 1 +1 9 5 1 3 60% 3
18 Koviryaev Dmitriy (L) * * 6 50% 17%
20 Khabibullin Artem 6 6 6 1 -2 5 4 1 25%
33 7 -23 46 6 2 65 4 49% 23% 76 12 14 26 34% 5
. % % %
1 6 1 3 10 23 2 43% 9% 26 5 6 6 23% 1
2 1 9 2 5 18 3 1 21 2 43% 24% 23 2 5 9 39% 2
3 1 11 2 5 18 3 1 21 62% 38% 27 5 3 11 41% 2
"Zenit" Kazan
 Alekno V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Anderson Matthew
4 Volvyich Artyom 6 1 6 9 5 +6 9 1 1 4 3 75% 5
5 Alekno Loran * * 1 5 1
6 Yudin Igor * 1 1 +1 2 1 50%
7 Panteleimonenko Maksim 2 3 2 8 2 -1 12 1 14 1 64% 21% 15 4 6 40% 2
8 Alekseev Nikita 4 5 4 12 6 +6 5 2 16 2 1 10 62% 2
9 Leon Filfredo 5 6 5 12 5 +7 8 2 1 13 1 38% 15% 19 1 9 47% 2
10 Kononov Aleksey
11 Krotkov Valentin (L) * * * 11 36% 18%
12 Butko Alexander (C) 1 2 * 2 2 +1 7 1 1 1 1 100%
13 Samoylenko Aleksey
14 Gutsalyuk Alexandr 3 4 3 6 5 +3 16 1 5 3 60% 3
16 Verbov Alexey (L)
18 Mikhaylov Maxim * * * 5 1 +2 12 2 1 7 1 4 57%
55 27 +25 74 9 4 40 2 45% 18% 69 4 5 37 54% 14
. % % %
1 2 12 6 5 25 2 2 10 50% 30% 20 1 1 12 60% 6
2 2 13 5 5 24 3 2 15 1 40% 20% 24 2 2 13 54% 5
3 12 3 10 25 4 15 1 47% 7% 25 1 2 12 48% 3
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007