"Gazprom-Ugra" Surgut

2

-

3

"Nova" Novokuybushevsk

Championship of Russia -
 
24/12/2017
18.00.00 .  
Surgut
: ., .

 

1 26 18-25
2 24 25-17
3 30 26-24
4 22 15-25
5 19 13-15
2.01 97-106
"Gazprom-Ugra" Surgut
 Khabibullin R.T.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Mitich Mihaylo
3 Ignat'ev Denis 6 6 6 6 6 3 3 -3 15 3 1 1 2
4 Beskrovniy Nikolay
5 Glivenko Bogdan 3 3 3 3 3 25 6 +1 14 5 2 1 1 52 3 9 22 42% 1
7 Krsmanovich Petar 5 5 5 5 5 6 2 22 1 1 1 100% 100% 6 1 4 67% 1
8 Chefranov Alexander * * 1 -1 1 1 4 1 1 25%
9 Troinin Maxim * * 1 1 +1 1 1 100%
10 Ursov Kirill (C) 1 1 1 1 1 9 1 -2 14 1 21 1 57% 48% 27 3 4 9 33%
11 Ivanov Vladimir 4 4 4 4 4 8 2 +2 12 18 61% 39% 17 2 3 7 41% 1
12 Andreev Evgeniy (L) * * * * * 10 50% 20%
16 Semyshev Anton * * * * 1 -2 4 2 4 1 25% 2 1 50%
17 Safonov Aleksei 2 2 2 2 2 17 10 +11 15 3 9 5 56% 9
18 Koviryaev Dmitriy (L) * * * * -1 32 1 50% 31%
19 Verbnyakov Denis * 1
71 25 +6 98 13 7 88 4 52% 34% 118 9 17 50 42% 14
. % % %
1 2 9 2 5 18 4 2 20 50% 40% 24 2 6 9 38% 2
2 2 8 3 12 25 4 2 11 1 73% 45% 17 1 2 8 47% 3
3 1 14 5 6 25 3 1 21 1 38% 29% 30 3 5 14 47% 5
4 2 8 4 1 16 1 2 23 1 57% 30% 28 3 2 8 29% 4
5 11 2 14 1 13 1 54% 31% 19 2 11 58%
"Nova" Novokuybushevsk
 Brianskiy K.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir (C) 2 2 2 2 2 8 4 -1 18 2 1 1 7 2 4 57% 3
2 Petrov Alexander * -1 1 1
4 Busel Sergei 5 5 5 5 5 8 3 -6 15 2 1 1 5 1 3 60% 4
5 Zhloba Vladislav 6 6 6 6 6 5 3 17 2 3 2 67% 3
7 Podrebinkin Ivan * * * 3 7 2 +5 7 11 1 6 55% 1
8 Mochalov Aleksandr 1 1 4 3 7 1 17 1 47% 29% 8 2 1 2 25% 1
9 Petrushov Ilia (L) * * 2
10 Sventickis Cheslavs * *
11 Makarenko Dmytriy (L) * * * * 15 27% 20%
13 Voronkov Fedor * 1 1 1 10 7 +3 13 1 37 2 49% 30% 13 1 2 6 46% 3
15 Ananiev Andrey
17 Kozicin Ivan
18 Shkuliavichus Romanas 3 3 3 3 18 4 +5 13 6 32 1 6 16 50% 2
20 Skrimov Todor 4 4 4 4 4 23 8 +8 15 5 11 3 45% 27% 32 3 2 23 72%
83 34 +13 105 17 4 85 7 41% 26% 111 8 14 62 56% 17
. % % %
1 13 6 6 25 5 14 2 50% 36% 19 2 13 68% 6
2 1 9 2 5 17 6 1 21 2 43% 24% 26 5 3 9 35% 2
3 1 12 5 6 25 4 1 22 1 36% 23% 25 2 5 12 48% 5
4 1 17 2 5 24 1 1 15 2 40% 33% 26 4 17 65% 2
5 1 11 2 1 14 1 1 13 38% 15% 15 1 11 73% 2
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007