"Gazprom-Ugra" Surgut

3

-

1

MGTU Moskva

- 6
 
1
03/09/2017
13.00.00 .  
Mahachkala
:

 

1 31 29-27
2 23 12-25
3 31 25-22
4 27 25-22
1.52 91-96
"Gazprom-Ugra" Surgut
 Zhbankov R.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Mitich Mihaylo 2 1 2 1 7 4 +3 16 1 1 1 8 5 62% 1
2 Platonov Alexandr (L) * * * * -3 20 3 45% 25%
3 Ignat'ev Denis * * 2
4 Beskrovniy Nikolay
5 Glivenko Bogdan * 5 4 14 4 +7 12 2 1 21 1 1 12 57% 2
6 Fazulov Vasil
7 Krsmanovich Petar 4 3 4 3 11 2 +7 16 1 1 1 100% 12 1 8 67% 2
8 Chefranov Alexander 5 4 7 2 +6 5 1 1 9 6 67%
9 Troinin Maxim 3 2 * 5 3 5 2 1 7 2 29% 8 1 3 38% 1
10 Ursov Kirill 6 5 3 2 12 6 -2 18 4 2 28 2 54% 29% 28 2 6 10 36%
11 Ivanov Vladimir * * 6 5 6 4 -4 6 1 17 4 35% 12% 13 3 6 46%
15 Taranyuk Vitaliy (L) * * * -1 7 1 71% 71%
17 Safonov Aleksei 1 6 1 6 5 4 -6 9 2 6 1 2 33% 3
20 Nikiforov Nikita
67 29 +7 89 14 6 82 12 46% 24% 105 3 13 52 50% 9
. % % %
1 4 17 2 6 28 5 4 26 4 42% 27% 35 5 17 49% 2
2 1 8 1 2 13 4 1 21 3 57% 24% 23 3 5 8 35% 1
3 13 1 11 23 3 15 3 47% 27% 22 1 13 59% 1
4 1 14 5 5 25 2 1 20 2 40% 20% 25 2 14 56% 5
MGTU Moskva
 Nechushkin U.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Ivanov Valentin 1 2 1 2 5 4 17 1 2 1 1 1 100% 2
4 Kulygin Mikhail 3 4 3 4 11 6 +3 18 4 4 10 2 5 50% 2
5 Timofeev Sergey
6 Khaibulov Aleksandr * * *
7 Pyatyrkin Aleksandr 2 3 2 3 16 7 +7 15 2 1 22 1 45% 27% 29 3 1 15 52%
8 Fetcov Vitaliy
9 Marchenko Nikita 4 5 4 5 19 8 +9 19 2 2 35 4 2 14 40% 3
12 Kassel Stanislav 6 1 6 1 10 5 +2 10 2 1 10 1 1 4 40% 5
13 Sadakov Aleksandr (C)
15 Diakov Vladislav (L) * * * * 16 50% 19%
16 Kostrov Sergey 5 * 6 12 6 11 4 2 22 3 36% 14% 17 1 2 9 53% 1
19 Chenarev Vladislav * 6 5 3 2 -1 7 14 2 29% 7% 8 1 3 38%
20 Okunev Sergey (L)
76 38 +20 97 15 12 75 6 40% 17% 110 9 9 51 46% 13
. % % %
1 4 13 5 5 28 2 4 23 4 35% 17% 28 4 2 13 46% 5
2 3 9 5 8 24 3 3 9 1 56% 44% 19 1 9 47% 5
3 3 14 1 4 23 8 3 20 45% 15% 32 3 1 14 44% 1
4 2 15 2 3 22 2 2 23 1 35% 9% 31 2 5 15 48% 2
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007