"Gazprom-Ugra" Surgut

1

-

3

"Lokomotiv" Novosibirsk

Championship of Russia -
 
05/02/2018
19.00.00 .  
Surgut
: ., .

 

1 31 23-25
2 29 23-25
3 29 25-21
4 37 27-29
2.06 98-100
"Gazprom-Ugra" Surgut
 Khabibullin R.T.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Platonov Alexandr
3 Ignat'ev Denis 6 6 6 6 5 5 +1 16 1 2 1 3
4 Beskrovniy Nikolay
5 Glivenko Bogdan 3 * 3 * 11 2 -2 9 4 23 4 2 11 48%
7 Krsmanovich Petar 5 5 5 5 11 6 +2 14 2 1 11 7 64% 3
8 Chefranov Alexander * 3 * 3 4 +1 4 1 8 1 4 50%
9 Troinin Maxim * * * *
10 Ursov Kirill (C) 1 1 1 1 16 7 +7 19 4 2 20 1 55% 35% 23 2 2 12 52% 2
11 Ivanov Vladimir 4 4 4 4 13 3 -1 18 4 31 3 55% 32% 25 2 3 13 52%
12 Andreev Evgeniy (L) * * * * -5 18 5 39% 22%
14 Belica Goran * * * * 4 2 +2 2 5 1 6 1 2 33% 2
17 Safonov Aleksei 2 2 2 2 11 5 +4 17 1 1 1 100% 100% 7 2 4 57% 6
18 Koviryaev Dmitriy (L) * * * -1 13 1 46% 23%
20 Khabibullin Artem
75 30 +8 99 17 6 88 11 48% 28% 104 8 11 53 51% 16
. % % %
1 14 2 7 24 6 19 2 32% 26% 22 2 2 14 64% 2
2 1 12 3 7 23 5 1 22 5 36% 23% 22 3 2 12 55% 3
3 4 12 5 4 25 3 4 21 3 62% 29% 32 3 1 12 38% 5
4 1 15 6 5 27 3 1 26 1 58% 35% 28 6 15 54% 6
"Lokomotiv" Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Martinuk Roman (L) * * * * -1 15 1 40% 20%
2 Divish Lukash * * * 4 8 2 +2 5 1 1 8 2 25% 25% 11 1 7 64%
3 Andrievskiy Sergey
6 Pavlov Nikolay (C) * * 4 3 7 3 +3 9 2 16 4 5 31%
7 Smolyar Artem
8 Savin Sergei 5 4 5 * 7 3 +2 6 3 14 64% 21% 15 1 7 47%
9 Grozer Georg 4 3 * * 16 5 +3 10 2 22 6 2 11 50% 5
10 Eksi Arslan * 1 1 4 1
11 Tkachyov Alexandr
12 Lukyanenko Ivan 1 6 1 6 2 2 -2 13 2 2
13 Golubev Valentin (L) * * * * -3 27 3 48% 26%
17 Scherbakov Mikhail 6 5 6 5 6 3 -4 17 2 6 1 2 3 50% 1
18 Rodichev Alexey 2 1 2 1 12 3 17 2 1 18 39% 6% 19 2 5 9 47% 2
20 Kurkaev Ilias 3 2 3 2 15 7 +9 18 1 2 13 1 1 10 77% 3
74 29 +9 99 11 11 82 6 45% 20% 102 10 16 52 51% 11
. % % %
1 2 13 2 8 24 5 2 18 67% 33% 21 2 2 13 62% 2
2 5 10 2 8 25 3 5 18 1 39% 22% 25 4 3 10 40% 2
3 3 11 1 6 21 3 22 4 50% 9% 27 2 5 11 41% 1
4 1 18 6 4 29 3 1 24 1 29% 17% 29 2 6 18 62% 6
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007