Dagestan Makhachkala

3

-

1

MGTU Moskva

- 2
 
2
29/08/2017
18.15.00 .  
Mahachkala
:

 

1 27 25-22
2 29 26-24
3 27 21-25
4 26 25-21
1.49 97-92
Dagestan Makhachkala
 Filippov Yuriy
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Lesik Konstantin 6 6 -2 5 2 2
2 Baranov Evgeniy (L) * * * * 11 64% 36%
3 Parkhomchuk Ilya 2 2 2 1 11 3 +3 18 3 1 11 10 91%
5 Bestuzhev Makar
7 Dzhavatkhanov Magomedkamil * 1 +1 1 1 1
8 Galimov Ruslan 1 1 1 6 16 7 +2 16 3 1 38 2 42% 29% 32 4 2 15 47%
9 Kovalchuk Vladimir * 6 5 3 2 +2 7 1 2 1 50% 2
10 Gayrbekov Magomed (L) * * * * -1 11 1 45% 45%
12 Baranov Sergey 3 3 3 2 16 7 +6 17 5 26 2 15 58% 1
14 Sukhatskiy Fedor 4 4 4 3 21 7 +11 21 3 23 4 39% 17% 35 3 18 51% 3
17 Sychev Oleg *
18 Kozlov Arkadiy 5 5 5 4 5 -4 11 3 6 1 2 33% 3
73 26 +18 96 20 2 83 7 45% 29% 115 6 6 61 53% 10
. % % %
1 16 1 8 24 4 21 1 43% 14% 29 1 2 16 55% 1
2 1 15 4 6 26 5 1 21 1 38% 33% 32 2 3 15 47% 4
3 14 2 5 21 5 23 4 48% 35% 29 3 14 48% 2
4 1 16 3 5 25 6 1 18 1 50% 33% 25 1 16 64% 3
MGTU Moskva
 Nechushkin U.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Ivanov Valentin 1 2 1 2 1 1 +1 15 2 3 1 33%
4 Kulygin Mikhail 3 4 3 4 6 3 +4 17 2 7 3 43% 1
5 Timofeev Sergey * * * -1 5 80% 40% 1 1
6 Khaibulov Aleksandr * * * * 2 2 -1 3 2 1 1 100% 1
7 Pyatyrkin Aleksandr 2 3 2 3 13 5 -3 15 5 25 1 40% 24% 30 2 4 13 43%
8 Fetcov Vitaliy
9 Marchenko Nikita 4 5 4 5 18 5 +9 14 2 1 36 4 2 15 42% 2
12 Kassel Stanislav
13 Sadakov Aleksandr (C) 6 1 6 1 5 2 +1 11 9 3 33% 2
15 Diakov Vladislav (L) * * * * -1 23 1 52% 30%
16 Kostrov Sergey 5 6 5 6 13 6 +3 17 1 4 21 38% 24% 30 3 4 9 30%
19 Chenarev Vladislav * 1 1 1 1 100%
20 Okunev Sergey (L)
59 24 +12 93 10 7 76 2 45% 26% 118 10 10 46 39% 6
. % % %
1 1 10 2 9 23 2 1 20 50% 30% 28 4 1 10 36% 2
2 1 12 3 8 24 3 1 21 1 57% 33% 34 3 4 12 35% 3
3 4 12 9 25 2 4 16 25% 12% 29 2 2 12 41%
4 1 12 1 7 21 3 1 19 1 42% 26% 27 1 3 12 44% 1
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007