Belogorie Belgorod

3

-

0

Fakel Noviy Urengoy

Championship of Russia - 4 Final six
 
4
06/05/2017
19.00.00 . Dynamo 
Moscow
:

 

1 25 25-16
2 29 25-22
3 46 40-38
1.40 90-76
Belogorie Belgorod
 Kosarev A.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Obmochaev Alexey (L) * * * 12 50% 8%
4 Khtey Taras * * * 1 +1 1
5 Martinuk Roman (L)
7 Smolyar Artem 1 1 1 8 2 +3 11 1 1 7 1 5 71% 2
8 Tetyukhin Sergey 6 6 6 14 3 +9 12 1 2 26 38% 8% 20 2 11 55% 1
9 Podlesnykh Iaroslav
10 Danilov Roman * * 2 2 6 2 2
11 Poroshin Roman * * 1 1 1
12 Safonov Alexey
13 Musersky Dmitry 4 4 4 16 7 +9 15 4 1 1 17 14 82% 1
14 Marlon Muragati Yared 2 2 2 3 3 17 3 1 2
16 Bagrey Sergey
17 Zhigalov Maxim 5 5 5 17 6 +9 10 4 31 1 1 15 48% 2
18 Ereschenko Yan 3 3 3 12 5 -2 18 4 2 24 2 25% 8% 18 1 4 9 50% 1
74 29 +29 89 16 11 64 2 34% 8% 95 3 7 54 57% 9
. % % %
1 5 14 6 25 4 5 11 55% 9% 21 1 1 14 67%
2 2 17 3 3 24 5 2 19 2 37% 11% 29 1 17 59% 3
3 4 23 6 7 40 7 4 34 26% 6% 45 1 6 23 51% 6
Fakel Noviy Urengoy
 Placi K.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Vlasov Iliya 1 5 2 -5 6 1 6 1 2 33%
3 Pirainen Sergey
4 Likhosherstov Vadim 4 2 2 2 2 -4 12 1 4 2
5 Alekseev Andrey (L)
7 Kolodinsky Igor 2 6 6 3 1 -2 15 1 4 1 2 50%
9 Yakovlev Ivan * 5 2 1 -2 6 2 2 50% 2 1 50% 1
10 Bogdan Denis * * -1 1 2 1 50%
12 Tokhtash Artiom
13 Shishkin Vladimir (L) * * * -2 18 2 61% 11%
14 Kimerov Alexander 5 3 3 22 4 +15 12 4 1 29 1 1 21 72% 1
15 Volkov Dmitriy 6 4 4 16 6 +2 13 4 1 13 46% 32 4 13 41% 2
16 Bezrukov Valentin * * *
18 Klyuka Egor 3 1 1 9 -4 12 1 37 8 35% 14% 20 1 3 8 40% 1
19 Bondarenko Mikhail
56 14 -3 77 13 2 73 11 44% 10% 97 3 9 47 48% 7
. % % %
1 10 1 5 16 5 21 5 48% 5% 19 1 10 53% 1
2 2 13 7 23 4 2 19 2 26% 29 3 13 45%
3 24 6 8 38 4 33 4 52% 18% 49 2 6 24 49% 6
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007